Aart Mak

Aart Mak is als predikant verbonden aan Kerk Zonder Grenzen. Hij schreef inmiddels al meerdere boeken: ‘Arend en Aardeman (samen met Gerard Swellengrebel)., ‘In ’s Hemels Naam’ (eindredactie samen met Otto Sondorp) en ‘Met stomheid geslagen. Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten’. Daarnaast ook 'Eigenhandig', samen met Anne van der Meiden en 'Zielenroerselen en speldenprikken', samen met Astrid Hart

Elke zondag is hij via Radio Bloemendaal te beluisteren, om 9.15 uur in het programma ´Een Goed Begin´ en uiteraard doorgaans in de kerkdiensten van Kerk Zonder Grenzen.

Aart Mak is redactielid van het blad ‘Open Deur’ en voorzitter van de stichting Engagement (toneelproducties).

Aart Mak is volledig in dienst van de stichting, waarbij geldt dat hij 30% van zijn tijd besteedt aan nieuwe kansen en mogelijkheden om via radio, internet, andere media en in samenwerking met bondgenoten de kern van het christelijk geloof en oude wijsheid opnieuw een plek te geven in deze samenleving.

Mocht u om raad verlegen zijn of iemand zoeken voor de begeleiding van een vrolijke of droevige gelegenheid (huwelijk, uitvaart) neem dan contact met hem op. 

Tweets van Aart Mak

Diensten Dorpskerk Bloemendaal

lees meer