Land

Door Ds. Aart Mak

Het beloofde land komt in zicht als volgens
de schrijvers van het bijbelboek Deuteronomium de geboden worden ingeprent en nageleefd. Het leven als een weg van één en al toewijding.

Deut. 11: 18-28

18 Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 19 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 20 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 21 Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, zolang de hemel boven de aarde staat.
 

Maar…

... deze woorden kunnen als dynamiet gebruikt
worden ten opzichte van anderen (de volken die
groter en machtiger zijn dan u – Dt. 11:23).

Enig tegenwicht is daarom geboden!
Voor wie is het beloofde land?
Voor de vroomste en meest goedgelovige?
Kan land ooit heilig land worden,
specifiek en exclusief voor één bepaald volk?

Is niet elke grond heilig?
Want wat aan de een beloofd is,
wordt al gauw van de ander beroofd.
Wat een onoplosbaar lijkend probleem!
Tenzij iemand stopt met te denken
ten koste van een ander.
En als ze het nu beiden doen,
wordt de grond pas echt heilig...

‘Wat was ook alweer de plaats van de stad van vrede?
Dat was de plaats waar ooit een veld was. Een veld, eigendom
van een vader met twee zonen. Een vader die voor hij
stierf aan beide zonen de helft van zijn land legateerde.
Maar de oudste lag wakker omdat de jongste aan die helft te weinig zou
hebben. En de jongste lag wakker omdat zijn oudste broer aan
zijn helft te weinig zou hebben om van te leven.
En beiden verzetten op twee opeenvolgende nachten tot twee keer toe de grenslijn
ten gunste van de ander. Tot zij elkaar tegenkwamen, midden in de derde nacht en elkaar, huilend om zoveel liefde van de ander, in de armen vielen.’

(naar een oude joodse legende)

Terug naar overzicht…

Tweets van Aart Mak

Diensten Dorpskerk Bloemendaal

lees meer