Onderliggende mappen

Fotogalerij

 • Aart Mak.jpg Aart Mak.jpg
 • Cees Verschoor.jpg Cees Verschoor.jpg
 • Gert in studio 150621.jpg Gert in studio 150621.jpg
 • Jaarrekening 2013 anbi KZG-v3.pdf Jaarrekening 2013 anbi KZG-v3.pdf Jaarrekening
   2013
   stichting
   Kerk
   Zonder
   Grenzen.
   


    De
   financiën
   van
   de
   stichting
   Kerk
   Zonder
   Grenzen
   bestaan
   uit
   twee
   delen.
    Het
   eerste
   deel,
   ook
   wel
   aangeduid
   met
   spoor
   1,
   betreft
   de
   radio-­‐uitzendingen
   met
   het
   bijbehorende
   pastoraat,
   zoals
    vanouds
   door
   de
   stichting
   is
   onderhouden.
   De
   financiën
   in
   dit
   spoor
   komen
   voornamelijk
   uit
   donaties,
   legaten
   en
   bijdragen.
    Het
   tweede
   deel,
   ook
   wel
   aangeduid
   met
   spoor
   2,
   is
   tot
   stand
   gekomen
   na
   een
   aanzienlijke
   erfenis
   en
   wordt
   gebruikt
   om
    nieuwe
   doelgroepen
   te
   bereiken.
   De
   financiën
   in
   dit
   spoor
   komen
   uit
   de
   opbrengsten
   van
   de
   erfenis.
    In
   dit
   spoor
   is
   de
   stichting
   Tuimeltekst
   opgezet,
   wordt
   Momentaal
   opgebouwd
   en
   wordt
   aan
   het
   Huis
   Van
   Waarden
   gewerkt.
   
   
    FINANCIEEL
   OVERZICHT
   
    FINANCIEEL
   OVERZICHT
    Kerk
   Zonder
   Grenzen
   spoor
   1
    Kerk
   Zonder
   Grenzen
   spoor
   2
   
   
   
   
   
   
   
   
    OPBRENGSTEN
    OPBRENGSTEN
   
   
   
   
   
   
   
   
    giften,
   bijdragen
   en
   donaties
    98.801
    opbrengst
   beleggingen
    62.932
    verkopen
    7.313
   
    boekwinst
   beleggingen
    61.883
   
    financiële
   baten
    6.333
   
   
   
   
   
   
    112.446
   
   
   
    124.815
    TOTAAL
    TOTAAL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    KOSTEN
    KOSTEN
   
   
   
   
   
    120.839
   
   
   
    personeel
    Tuimeltekst
    36.848
   
    kerkdiensten,
   radio-­‐uitzendingen
    34.439
    Momentaal
    68.166
    kantoor
    13.407
   
    Huis
   Van
   Waarden
    1.848
   
    algemeen
    21.888
    overige
   kosten
    6.055
   
   
   
    190.574
   
   
   
    112.917
    TOTAAL
    TOTAAL
   
   
   
    -­‐78.128
   
   
   
    RESULTAAT
    RESULTAAT
    11.898
   
   
   
    BALANS
    Kerk
   Zonder
   Grenzen
   spoor
   1
   
    ACTIVA
   
    beleggingen
    liquiditeiten
    kortlopende
   vorderingen
   
    TOTAAL
   
   
    PASSIVA
   
    vermogen
    spoor
   1
    kortlopende
   schulden
   
    TOTAAL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    162.095
   
    44.120
   
   
    206.215
   
   
   
   
   
    PASSIVA
   
    vermogen
    spoor
   2
    kortlopende
   schulden
   
    TOTAAL
   
   
   
   
   
    2.182.471
    20.371
   
    2.202.842
   
   
   
    BALANS
    Kerk
   Zonder
   Grenzen
   spoor
   2
   
    ACTIVA
   
    beleggingen
    liquiditeiten
    kortlopende
   vorderingen
   
    TOTAAL
   
   
   


   
   
   

  169.446
    17.121
    19.648
    206.215
   


   
   
    2.167.656
    1.601
    33.585
   
    2.202.842
   


   


   
   
 • Jaarrekening 2014 anbi KZG-v1.pdf Jaarrekening 2014 anbi KZG-v1.pdf Jaarrekening
   2014
   stichting
   Kerk
   Zonder
   Grenzen.
   


    De
   financiën
   van
   de
   stichting
   Kerk
   Zonder
   Grenzen
   bestaan
   uit
   twee
   delen.
    Het
   eerste
   deel,
   ook
   wel
   aangeduid
   met
   spoor
   1,
   betreft
   de
   radio-­‐uitzendingen
   met
   het
   bijbehorende
   pastoraat,
   zoals
    vanouds
   door
   de
   stichting
   is
   onderhouden.
   De
   financiën
   in
   dit
   spoor
   komen
   voornamelijk
   uit
   donaties,
   legaten
   en
   bijdragen.
    Het
   tweede
   deel,
   ook
   wel
   aangeduid
   met
   spoor
   2,
   is
   tot
   stand
   gekomen
   na
   een
   aanzienlijke
   erfenis
   en
   wordt
   gebruikt
   om
    nieuwe
   doelgroepen
   te
   bereiken.
   De
   financiën
   in
   dit
   spoor
   komen
   uit
   de
   opbrengsten
   van
   de
   erfenis.
    In
   dit
   spoor
   is
   de
   stichting
   Tuimeltekst
   opgezet,
   wordt
   Momentaal
   opgebouwd
   en
   wordt
   aan
   het
   Huis
   Van
   Waarden
   en
    Woord
   op
   Zondag
   gewerkt.
   
   
    FINANCIEEL
   OVERZICHT
   
    FINANCIEEL
   OVERZICHT
    Kerk
   Zonder
   Grenzen
   spoor
   1
    Kerk
   Zonder
   Grenzen
   spoor
   2
   
   
   
   
   
   
   
   
    OPBRENGSTEN
    OPBRENGSTEN
   
    489.507
   
   
    giften,
   bijdragen
   en
   donaties
    opbrengst
   beleggingen
    67.694
   
    verkopen
    6.884
    boekwinst
   beleggingen
    68.687
    financiële
   baten
    11.964
   
   
   
   
   
   
    508.355
   
   
   
    136.381
    TOTAAL
    TOTAAL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    KOSTEN
    KOSTEN
   
    125.881
   
   
    personeel
    Tuimeltekst
    20.000
    kerkdiensten,
   radio-­‐uitzendingen
    26.032
   
    Momentaal
    51.132
    kantoor
    16.632
   
    Huis
   Van
   Waarden
    14.010
    algemeen
    31.753
   
    Woord
   op
   Zondag
    1.963
    voorziening
   vervanging
   apparatuur
    52.500
   
    Nieuw
   Wij
    15.000
   
   
    TOTAAL
   
    RESULTAAT
   
   
    BALANS
    Kerk
   Zonder
   Grenzen
   spoor
   1
   
    ACTIVA
    beleggingen
    liquiditeiten
    kortlopende
   vorderingen
   
    TOTAAL
   
   
    PASSIVA
    vermogen
   spoor
   1
    kortlopende
   schulden
   
    TOTAAL
   
   
   
   
   
   
   
   
    252.798
   
   
    255.557
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    417.651
   
    76.317
   
   
    493.968
   
   
   
   
   
    PASSIVA
    vermogen
   spoor
   2
    kortlopende
   schulden
   
    TOTAAL
   
   
   
   
    2.210.420
    5.867
   
    2.216.287
   
    overige
   kosten
   
    TOTAAL
   
    RESULTAAT
   
   
    BALANS
    Kerk
   Zonder
   Grenzen
   spoor
   2
   
    ACTIVA
    beleggingen
    liquiditeiten
    kortlopende
   vorderingen
   
    TOTAAL
   
   
   
   
    6.326
    108.431
    27.950
   


   
   

  159.794
    303.838
    30.336
    493.968
   


   
    2.202.325
    669
    13.293
   
    2.216.287
   


   


   
   
 • Jaarrekening 2016 KZG.pdf Jaarrekening 2016 KZG.pdf Jaarrekening 2016 stichting Kerk Zonder Grenzen.

  De financiën van de stichting Kerk Zonder Grenzen bestaan uit twee delen. Het eerste deel, ook wel aangeduid met spoor 1, betreft de radio-uitzendingen met het bijbehorende pastoraat, zoals vanouds door de stichting is onderhouden. De financiën in dit spoor komen voornamelijk uit donaties, legaten en bijdragen. Het tweede deel, ook wel aangeduid met spoor 2, is tot stand gekomen na een aanzienlijke erfenis en wordt gebruikt om nieuwe doelgroepen te bereiken. De financiën in dit spoor komen uit de opbrengsten van de erfenis. In dit spoor is de stichting Tuimeltekst opgezet, wordt Momentaal opgebouwd en wordt aan het Huis Van Waarden en Woord op Zondag gewerkt. FINANCIEEL OVERZICHT FINANCIEEL OVERZICHT Kerk Zonder Grenzen spoor 1 Kerk Zonder Grenzen spoor 2 OPBRENGSTEN OPBRENGSTEN 116.367 giften, bijdragen en donaties opbrengst beleggingen 58.787 verkopen 6.881 boekwinst beleggingen 32.370 financiële baten 3.121 126.369 TOTAAL TOTAAL 91.157 KOSTEN KOSTEN personeel 132.621 Momentaal 58.743 kerkdiensten, radio-uitzendingen 26.661 Huis Van Waarden 11.692 kantoor 18.766 Woord op Zondag 15.047 algemeen 25.949 Nieuw Wij 15.000 overige kosten 9.993 TOTAAL RESULTAAT BALANS Kerk Zonder Grenzen spoor 1 ACTIVA beleggingen liquiditeiten kortlopende vorderingen TOTAAL PASSIVA vermogen spoor 1 kortlopende schulden TOTAAL 203.997 -77.628 418.852 24.468 443.320 PASSIVA vermogen spoor 2 kortlopende schulden TOTAAL 2.220.545 24.872 2.245.417 TOTAAL RESULTAAT BALANS Kerk Zonder Grenzen spoor 2 ACTIVA beleggingen liquiditeiten kortlopende vorderingen TOTAAL 110.475 -19.318  111.183 286.502 45.635 443.320

  2.233.800 6.916 4.701 2.245.417
 • Jacqeline Bleeker.jpg Jacqeline Bleeker.jpg
 • Jubileum Areopagus.JPG Jubileum Areopagus.JPG
 • Jubileum Haarlems Weekblad.docx Jubileum Haarlems Weekblad.docx
 • Jubileum Job interviewt.jpg Jubileum Job interviewt.jpg
 • Jubileum Kerkdienst tijdens preek.jpg Jubileum Kerkdienst tijdens preek.jpg
 • Jubileum lunch.jpg Jubileum lunch.jpg
 • Jubileum Tafelgesprek.jpg Jubileum Tafelgesprek.jpg
 • Linda Frank,.JPG Linda Frank,.JPG
 • live player.jpg live player.jpg
 • logo 2015 klein.jpg logo 2015 klein.jpg
 • logo TT.png logo TT.png
 • Marjan Faber.jpg Marjan Faber.jpg
 • Poster kerstnacht.png Poster kerstnacht.png
 • Tom de Haan.jpg Tom de Haan.jpg

Tweets van Aart Mak

Diensten Dorpskerk Bloemendaal

lees meer