Inzegening

Liefde is ruimte geven,
tijd laten, goedheid, geduld.
Liefde is niet kleinzielig, jaloers, hebzuchtig.
Liefde laat zich niet gelden,
ijdel, grof, ongenaakbaar.
Wie liefheeft is niet belust op zichzelf.
Liefde wordt niet verbitterd,
liefde vindt niets onvergeeflijk.
Onrecht maakt haar niet gelukkig.
Liefde houdt stand tegen alles:
telkens weer gelooft zij,
alles verdraagt zij,
altijd vol nieuwe hoop.

(1 Korinte 13 (ged.) in hertaling van Huub Oosterhuis.
 

Tweets van Aart Mak

Diensten Dorpskerk Bloemendaal

lees meer