Onderzoek naar de spiritualiteit van dertigers en veertigers

Kerk Zonder Grenzen heeft ruim veertig jaar ervaring met kerkdiensten, radioprogramma's en pastoraat voor gelovigen 'aan de rand van de kerk'. Zij wil zich vanuit die ervaring nu ook gaan inzetten voor een lastig bereikbare doelgroep: dertigers en veertigers die niet of nauwelijks kerkelijk zijn, maar wel degelijk gelovig.

In de eerste helft van 2010 heeft onderzoeksinstituut Kaski daarom in opdracht van KZG onderzoek gedaan naar de spiritualiteit van deze groep. Het onderzoek spitst zich toe op drie deelvragen:

  1. Hoe is het religieuze profiel van Nederlanders tussen 30 en 50 jaar te beschrijven en welke subcategorieën zijn te beschrijven?
  2. Hoe groot zijn binnen deze categorie de subcategorieën met enige religieuze interesse?
  3. Welke levensbeschouwelijke programmering heeft de interesse en voorziet in de behoefte van deze subcategorieën?

Om deze vragen te beantwoorden zijn twee stappen gezet. In een eerste, kwantitatief deel is een secundaire analyse uitgevoerd op onderzoeksgegevens over religie, zingeving en levensbeschouwing. In een tweede, kwalitatief deel is gesproken met dertigers en veertigers met wie Kerk Zonder Grenzen contact heeft.

Tijdens een studiedag in Bloemendaal op 19 november 2010 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In de komende maanden zal Kerk Zonder Grenzen zich beraden op de verwerking van de onderzoeksresultaten in het beleid voor de komende jaren.

Het volledige onderzoek is hieronder te downloaden. Een papieren versie is voor €8 euro verkrijgbaar op het bureau.

Spiritualiteit van dertigers en veertigers - een kwantitatief onderzoek
Spiritualiteit van dertigers en veertigers - een kwalitatief onderzoek
 

Tweets van Aart Mak

Diensten Dorpskerk Bloemendaal

lees meer