Overlijden

Mensen zijn meer dan eendimensionaal. De mens is en blijft een wezen dat zichzelf nooit ten volle zal kennen. De dood bepaalt ons bij het onmogelijke en onaffe van het leven. Maar de dood maakt ook in diepe smart gehulde verlangens in ons wakker. Degene die hulp biedt, getuigt van leven dat zich niet laat definiëren door voltooiing en volmaaktheid, maar juist door het onder ogen zien en aanvaarden van het tekort. In één beweging door zegt hij dat het des te meer leven mag heten. De begeleider zal dan juist op zoek gaan naar wat dit leven glans verleende. Maar ook naar wat gewild werd maar niet gedaan. Het vinden van woorden voor wat dankbaarheid en trots veroorzaakte, kan op gang komen. Maar ook de pijn voor wat misdaan werd en nog niet vergeven. Het benoemen daarvan is het begin van heling.

Tweets van Aart Mak

Diensten Dorpskerk Bloemendaal

lees meer