Steun het werk van Kerk Zonder Grenzen

Kerk Zonder Grenzen ontvangt voor zijn werk steun van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze steun is echter niet voldoende om al ons werk te doen. Voor een groot deel zijn wij afhankelijk van giften en donaties.
U vindt hier meer informatie over de verschillende mogelijkheden om KZG financieel te ondersteunen. Ook kunt u bij het bureau de folder ‘Steun zonder grenzen’ opvragen.

Hartelijk dank voor uw medeleven en de steun aan ons werk, in welke vorm dan ook!

Steun aan KZG door (jaarlijkse) bijdragen
Een jaarlijkse gift
Een bijdrage per jaar kunt u zelf overmaken via bank of giro. U kunt daarvoor ook een acceptgiro van ons ontvangen.
U giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Bijdragen aan onze acties
Aan donateurs van KZG wordt twee maal per jaar een gift gevraagd voor het werk van de radio-evangelisatie. Dit gebeurt met Kerstmis en Pinksteren.

Schenkingen in de vorm van een lijfrente
Een lijfrente is een officiële schenking voor minimaal vijf jaren die volledig fiscaal aftrekbaar is. Er moet voor een lijfrente wel een akte bij een notaris worden opgemaakt. KZG kan u hierover adviseren. De notariskosten zijn voor rekening van KZG.

Steun aan KZG, ook over uw grenzen heen
Waarschijnlijk denkt u er wel eens over na wat er na uw dood moet gebeuren met uw nalatenschap. Natuurlijk wilt u daarin kinderen of andere familieleden laten delen. Ook kunt u in uw testament specifieke doelen op nemen, die vanuit uw erfenis een bijdrage ontvangen. Wij willen die mogelijkheid graag onder uw aandacht brengen.

Schenking door middel van een legaat
Als u KZG tot legataris maakt, laat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan KZG. Dit geldbedrag ontvangt KZG vóór de rest van uw erfenis wordt verdeeld.

Schenking door middel van een erfstelling
U kunt KZG ook als (mede)erfgenaam opnemen in uw testament. Met een erfstelling laat u een bepaald percentage van uw bezit na. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt KZG dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen.
Het is goed om te weten dat goede doelen als KZG geen successierechten hoeven te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het werk van de stichting.

Nadere gegevens
De officiële formulering voor een lijfrente, legaat of erfstelling is: ten behoeve van het werk van de Stichting ‘Kerk Zonder Grenzen’, Kerkplein 20, 2061 JD  Bloemendaal.

Voor advies met betrekking tot uw bijdrage kunt u contact opnemen met het kantoor van KZG. De penningmeester of een andere deskundige kan u adviseren over de mogelijkheden en formuleringen voor lijfrentes, legaten en erfstellingen.

Tweets van Aart Mak

Diensten Dorpskerk Bloemendaal

lees meer