Wie we zijn

Kerk Zonder Grenzen (KZG) is ontstaan vanuit radiokerkdiensten die al sinds 1924 worden uitgezonden via Radio Bloemendaal. Toen steeds meer mensen naar de radio gingen luisterden en de predikant belden voor raad en daad werd besloten een aparte stichting op te richten. Sinds 1968 verzorgt KZG kerkdiensten, toespraken en pastorale hulp aan luisteraars, ongeacht wie ze zijn en wat ze geloven. Tegenwoordig is de stichting meer dan ooit bezig met diensten, toespraken en pastorale hulp aan luisteraars, ongeacht wie ze zijn en wat ze geloven. Daarnaast geeft de pastor ook regelmatig leiding aan bijeenkomsten waarin afscheid genomen wordt (de dood), nieuw leven wordt begroet (de doop) en mensen elkaar trouw beloven (inzegening van huwelijken en relaties). Er zijn contacten met andere media en mensen die op hetzelfde vlak bezig zijn. Centraal daarbij is altijd de volgende vraag: hoe kunnen we op een aansprekende manier voor nieuwe generaties het geheim van God en wezenlijke spiritualiteit ter sprake brengen. Sinds 2009 ontwikkelt KZG bewust ideeen en projecten om mensen op andere dan de bekende manieren te bereiken.

Het bestuur formuleerde in 2001 het volgende, nog altijd geldende ‘mission statement’:

Mission statement

Kerk Zonder Grenzen biedt een veelzijdig aanbod aan kerkdiensten en programma's via de radio en andere publieke media, geschikt voor kerkelijken en niet-kerkelijken, en ondersteunt deze programma's met informatie en nazorg. Kerk Zonder Grenzen is een zelfstandige stichting, maar weet zich verbonden aan de protestantse kerken, in het bijzonder in Noord-Holland, en wil deze dienen en aanvullen in hun presentie in de samenleving. Kerk Zonder Grenzen werkt nauw samen, zowel op inhoudelijk als facilitair gebied, met de Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen, tevens eigenaar van de zender Radio Bloemendaal.
 

Tweets van Aart Mak

Diensten Dorpskerk Bloemendaal

lees meer